Do wynajęcia biuro zlokoalizowane na parterze budynku przy ul. Gliwickiej 6 o pow. 50 m2